FAQ (Frequently Asked Questions) – Linksys Velop

 

1) Velop ภายในกล่อง จะต้องใช้ตัวใดเป็นตัวตัวแม่

คำตอบ Velop ภายในกล่องทุกตัวนั้นเหมือนกันทุกประการ สามารถเลือกโหนดใดโหนดหนึ่งมาทำเป็นตัวแม่ก็ได้ โดยเมื่อทำการติดตั้งโหนดใดโหนดหนึ่งเป็นตัวแม่แล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ นอกจากจะทำการ Reset เพื่อคืนค่าโรงงาน

 

2) Velop ภายในกล่องที่เหลืออยู่ จะต้องนำไปใช้เป็นตัวลูกเท่านั้นหรือไม่ หรือสามารถแยกไปใช้งานเป็นตัวแม่ ณ สถานที่อื่นๆได้

คำตอบ สามารถนำมาใช้เป็นไหนดลูก หรือ นำไปใช้เป็นโหนดแม่ ณ สถานที่อื่นๆได้เช่นกัน

 

3) การติดตั้ง Velop สามารถทำได้โดยช่องทางใดได้บ้าง

คำตอบ ติดตั้งผ่าน Linksys application ที่มีให้ดาวน์โหลดบนระบบ iOs และ Android

 

4) การติดตั้ง Velop ควรเริ่มต้นอย่างไร

คำตอบ หลังจากที่ทำการดาวน์โหลด Linksys application ลงบนมือถือ จากนั้นให้นำ Velop โหนดใดโหนดหนึ่งภายในกล่องมาเชื่อมต่อสาย LAN ที่มีอินเตอร์เนตพร้อมทั้งเสียบปลั้ก

และดำเนินการติดตั้งด้วยแอพพลิเคชั่น สำหรับ Velop โหนดอื่นๆที่เหลืออยู่ อย่าเพิ่งเสียบปลั๊ก (ให้ทำทีละโหนด) เมื่อติดตั้งตัวแม่เสร็จสิ้น แอพพลิเคชั่นจะถามว่า ต้องการติดตั้งตัวลูกไหม

ค่อยเอา Velop โหนดที่สองไปเสียบปลั๊กไว้อีกจุดหนึ่งของบ้าน แล้วกดดำเนินการต่อบนแอพพลิเคชั่น ทำซ้ำขั้นตอนข้างต้นเรื่อยๆ จนกว่าจะครบจำนวน Velop ที่มี

 

5) Velop โหนดแม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อสาย LAN ไหม

คำตอบ จำเป็น

 

6) Velop โหนดลูก จำเป็นต้องเชื่อมต่อสาย LAN ไหม

คำตอบ ไม่จำเป็น แต่หากสามารถเชื่อมต่อสาย LAN ได้ก็จะเพิ่มเสถียรภาพในการเชื่อมต่อที่มากขึ้น ทั้งนี้การเชื่อมต่อสาย LAN ให้กับ Velop โหนดลูกจะต้องกระทำหลังจาก

การติดตั้งตามปกติ (ติดตั้งโดยให้โหนดลูกเชื่อมต่อกับโหนดแม่แบบไร้สาย) แล้วจึงนำสาย LAN มาเชื่อมต่อ* โดยสาย LAN ที่นำมาเชื่อมต่อนั้นจะต้องออกมาจาก Velop ด้วยกันเอง

ห้ามต่อย้อนกลับไปหาเราท์เตอร์ต้นทางหรือเราท์เตอร์ของผู้ให้บริการ

 

7) ปุ่ม Reset มีไว้ทำอะไร

คำตอบ ปุ่ม Reset ใช้เพื่อการคืนค่าโรงงานให้กับ Velop โหนดดังกล่าวเท่านั้น โดยจะต้องกดค้างไว้ 10 วินาทีเป็นอย่างต่ำ (สัญญาณ LED จะเป็นสีแดงและค่อยๆดับลง)

 

8) หากเผลอ Reset ไปแล้วต้องทำอย่างไร

คำตอบ หาก Reset โหนดลูกไปแล้ว ให้ทำการติดตั้งโหนดลูกกลับขึ้นมาใหม่ หาก Reset โหนดแม่ไปแล้วจะต้องไล่ Reset โหนดลูกทุกตัวในบ้าน เพื่อทำการติดตั้งใหม่หมดตั้งแต่แรก

 

9) หากมีการเปลี่ยนแปลงเราท์เตอร์ของผู้ให้บริการต้องทำอย่างไร

คำตอบ หากมีการเปลี่ยนแปลงเราท์เตอร์ต้นทาง จะต้องนำสาย LAN กลับมาเชื่อมต่อที่ Velop โหนดแม่ตัวเดิม ที่พอร์ตเดิม ห้ามเปลี่ยนแปลงใดๆ ก็จะสามารถใช้งานต่อเนื่องได้ทันที

 

10) หากต้องการย้าย Velop ทั้งชุดไป ณ สถานที่อื่น ต้องทำอย่างไร

คำตอบ เพียงแค่นำสาย LAN กลับมาเชื่อมต่อที่ Velop โหนดแม่ตัวเดิม ที่พอร์ตเดิม ห้ามเปลี่ยนแปลงใดๆ ก็จะสามารถใช้งานต่อเนื่องได้ทันที สำหรับโหนดลูกก็นำไปเสียบปลั๊ก
ไว้ตามจุดต่างๆเช่นเดิม

 

11) ระยะเวลาในการติดตั้ง

คำตอบ โดยปกติแล้ว Velop จะมีระยะเวลาในการติดตั้งจะอยู่ที่ประมาณ 10-15 นาที สำหรับโหนดแม่ และประมาณ 10 นาทีสำหรับโหนดลูก

 

12) ระยะเวลาในการ Reboot

คำตอบ โดยปกติแล้ว Velop จะมีระยะเวลาในการ Reboot ที่ประมาณ 2-3 นาที

 

13) สามารถตั้งเวลาเปิดปิดเครื่อง หรือเปิดปิด Wi-Fi ได้หรือไม่

คำตอบ ไม่สามารถทำได้

 

14) สัญญาณไฟ LED บ่งบอกถึงสถานะใดบ้าง

คำตอบ สีม่วงค้าง – พร้อมติดตั้ง / สีม่วงกระพริบ – กำลังติดตั้ง
สีฟ้าค้าง – โหนดออนไลน์ / สีฟ้ากระพริบ – โหนดออนไลน์และกำลังปรับแก้ข้อมูลบางอย่าง

สีแดงค้าง – โหนดออฟไลน์ / สีแดงกระพริบ – โหนดออฟไลน์และกำลังพยายามเชื่อมต่อ

สีแดงค่อยจางจนดับไป – เกิดขึ้นเมื่อกำลังกดปุ่ม Reset

สีส้ม – โหนดออนไลน์ แต่อยู่ไกลเกินระยะของโหนดอื่นๆ ทำให้การเชื่อมต่ออาจขาดเสถียรภาพ

สีส้ม (2) – โหนดดังกล่าวอาจจะยังไม่ได้อัพเดทเป็นเฟิร์มแวร์ล่าสุด

 

15) หลังจากการติดตั้งเสร็จสิ้นและใช้งานได้ไม่มีปัญหา หาก Velop โหนดแม่มีสัญญาณไฟ LED สีแดง ต้องทำอย่างไร

คำตอบ ตรวจสอบอินเตอร์เนตจากเราท์เตอร์ต้นทาง และสาย LAN ที่เชื่อมต่อกับโหนดแม่ก่อนว่ามีสัญญาณอินเตอร์เนตหรือไม่
หากมีให้ทำการปิดเปิดสวิตช์ที่โหนดแม่แล้วรอประมาณ 2-3 วินาที

 

16) หลังจากการติดตั้งเสร็จสิ้นและใช้งานได้ไม่มีปัญหา หาก Velop โหนดลูกมีสัญญาณไฟ LED สีแดงหรือสีส้ม ต้องทำอย่างไร

คำตอบ หากเป็นสีส้ม แนะนำให้ลองเช็คว่าเฟิร์มแวร์ของโหนดลูกว่าได้รับการอัพเดทล่าสุดหรือยัง ภายใต้เมนู Velop Administrator / การจัดการระบบ Velop บนแอพพลิเคชั่น

หากอัพเดตแล้วแต่ยังเป็นสีส้มอยู่ ให้ลองทำการขยับจุดวางโหนดให้ใกล้ตัวอื่นๆมากขึ้นหากเป็นสีแดงแสดงว่าอาจจะไกลเกินระยะจนไม่สามารถเชื่อมต่อได้ ให้กระทำการขยับจุดวางเช่นเดียวกัน

 

17) ระยะในการวาง Velop โหนดลูกควรห่างกันเท่าใด

คำตอบ ในตามปกติจะแนะนำที่ 10-15 เมตร จากโหนดตัวอื่นๆ ทั้งนี้อาจจะแตกต่างกันไปตามโครงสร้างของบ้านและสัญญาณรบกวนในพื้นที่

 

18) การกด Speed Check บนแอพพลิเคชั่น เป็นการทดสอบความเร็วแบบใด

คำตอบ เป็นการทดสอบความเร็วของ Velop โหนดแม่กับอินเตอร์เนตภายนอกว่าได้รับมาเท่าใด การกด Speed Check บนแอพพลิเคชั่นเป็นตัวชี้วัดที่ดีว่าเราท์เตอร์ต้นทางให้มาจริงๆที่โหนดแม่เท่าใด

 

19) ทำไมกด Speed Check บนแอพพลิเคชั่นแล้วได้ไม่เกิน 100/100 Mbps ทั้งๆที่แพคเกจอินเตอร์เน็ตสูงกว่านั้น

คำตอบ ตรวจสอบสาย LAN ที่เชื่อมต่อระหว่างเราท์เตอร์ต้นทางกับ Velop โหนดแม่ว่าเป็น CAT5e / CAT6 หรือไม่ ทั้งนี้สาย LAN ในกล่องของ Velop ที่แถมไปจะเป็น CAT6

หากยังพบปัญหาอยู่ ให้ตรวจสอบว่าเราท์เตอร์ผู้ให้บริการเป็นพอร์ต Gigabit หรือไม่

 

20) การทดสอบความเร็วด้วยอุปกรณ์ปลายทาง เช่น มือถือ หรือ คอมพิวเตอร์ ต้องคำนึงถึงสิ่งใดบ้าง

คำตอบ ก่อนทดสอบความเร็วบนอุปกรณ์ปลายทาง ต้องแน่ใจก่อนว่า อุปกรณ์ปลายทางเกาะอยู่ที่คลื่น 5GHz (สามารถตรวจสอบได้บนแอพพลิเคชั่นภายใต้ Devices /  อุปกรณ์) และเกาะอยู่กับ Velop โหนดที่ต้องการจะทดสอบ ข้อคำนึงที่สำคัญมีดังนี้

 

21) กำลังส่งสัญญาณของ Velop ไปได้ไกลเท่าใด

คำตอบ กำลังส่งสัญญาณหรือความเข้มของสัญญาณของผลิตภัณฑ์เป็นไปตามกฏหมายของกสทช.

 

22) วัสดุและโครงสร้างใดของบ้าน ที่มีผลต่อสัญญาณ Wireless เป็นพิเศษ

คำตอบ ผนังแบบหนา, ผนังแบบ Pre-cast, ไม้, กระจก, บริเวณห้องครัวหรือห้องน้ำ, มุ้งลวดหรือเหล็กดัด

 

23) สัญญาณรบกวนในพื้นที่หมายถึงอย่างไร

คำตอบ สัญญาณรบกวนในพื้นที่หมายถึง สัญญาณในช่วงคลื่น 2.4GHz กับ 5GHz ในบริเวณโดยรอบเช่น Wi-Fi ในบริเวณที่พักอาศัยและโดยรอบ หรืออุปกรณ์ไร้สายที่ใช้ช่วงคลื่นดังกล่าว

 

24) ฟีเจอร์การจัดลำดับความสำคัญ หรือ Device Prioritization บนแอพพลิเคชั่น ทำงานอย่างไร

คำตอบ การจัดลำดับความสำคัญจะสามารถจัดได้สูงสุด 3 อุปกรณ์ปลายทาง อุปกรณ์ที่ถูกจัดลำดับความสำคัญจะได้รับ Bandwidth ส่วนตัวที่ไม่ต้องใช้งานร่วมกับใคร

เช่น หากแพคเกจอินเตอร์เนตมี 100/100Mbps และมีการจัดลำดับความสำคัญให้กับอุปกรณ์ A, B, C

ทั้งนี้ Velop จะเป็นผู้เลือกให้ว่าควรแบ่งให้ใครเท่าไหร่ตามปริมาณการใช้งาน ผู้ใช้งานไม่สามารถกำหนดเองได้

ฟีเจอร์นี้อาจทำให้ผู้ใช้งานหลายคนสับสนเมื่อทำการทดสอบความเร็วที่อุปกรณ์ปลายทาง ว่าทำไมอุปกรณ์ตนเองถึงทดสอบได้แค่ 30/30Mbps หรือ 10/10Mbps

 

25) ฟีเจอร์ Wi-Fi เกสต์ หรือ Guest Network คืออะไร

คำตอบ คือการเปิด Wi-Fi อีกชื่อหนึ่งขึ้นมา โดยสามารถตั้งชื่อและพาสเวิร์ดให้แตกต่างจาก Wi-Fi หลักได้ โดยอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับ Wi-Fi นี้จะไม่สามารถมองเห็น Network ภายในได้ ทำได้เพียงแค่ออกอินเตอร์เน็ต (จะได้ไอพีแอดเดรสอีกวงหนึ่งแยกต่างหาก)

 

26) Velop สามารถทำ Port-forwarding ได้หรือไม่

คำตอบ สามารถทำได้โดยการตั้งค่าบนแอพพลิเคชั่นภายใต้หัวข้อ พอร์ตฟอเวิร์ด / Port-forwording

 

27) Velop รองรับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อไร้สายได้สูงสุดเท่าไหร่

คำตอบ 32 อุปกรณ์ต่อ 1 คลื่น (อาจจะน้อยกว่านี้เล็กน้อย ตามแต่สภาพสัญญาณรบกวน)

 

28) โหมดการทำงานของ  Velop มีอะไรบ้าง

คำตอบ

 

29) หากต้องการทำ Bridge Mode ต้องทำอย่างไร และต้องคำนึงถึงสิ่งใดบ้าง

คำตอบ สำหรับการตั้งค่าให้ Velop ทุกตัวเป็น Bridge Mode จะต้องทำหลังจาก Velop อยู่ใน Router Mode

 

30) ทำไม Wi-Fi ของ Velop มีชื่อเดียว

คำตอบ One Network หรือ Wi-Fi ถือเป็นจุดเด่นของเทคโนโลยี Mesh โดยภายใต้ Wi-Fi ชื่อเดียวจะมีคลื่นจำนวน 2 คลื่น (สำหรับ Dual-Band) และ 3 คลื่น (สำหรับ Tri-Band)

Velop จะเป็นผู้เลือกให้ว่าอุปกรณ์ใดควรใช้คลื่นใด ตามแต่ปริมาณการใช้งาน เช่น

 

31) สามารถแยกคลื่น Wi-Fi ออกเป็นชื่อที่แตกต่างกันได้ไหม

คำตอบ สามารถทำได้โดยต้องใช้การตั้งค่าด้วยคอมพิวเตอร์ กรุณาสอบถามเพิ่มเติมกับ Linksys (วิธีการนี้ไม่แนะนำให้ทำเนื่องจากจะทำให้ Velop สูญเสียฟีเจอร์ One Network)

 

32) หากอุปกรณ์ปลายทางรองรับแค่คลื่น 2.4GHz จะเห็นชื่อ Wi-Fi ของ Velop หรือไม่

คำตอบ มองเห็นและสามารถเชื่อมต่อได้ โดย Velop จะแจกเฉพาะคลื่น 2.4GHz ให้

 

33) สามารถติดตั้งหรือเพิ่ม Velop ได้ทั้งหมดกี่โหนด ในระบบเดียว

คำตอบ ไม่จำกัดจำนวน ตราบใดที่ IP Address ยังคงเพียงพอ ทั้งนี้เรื่องของความเร็วและเสถียรภาพเป็นสิ่งที่ต้องมาพิจารณาเพิ่มเติมด้วย

 

34) ระบบไฟฟ้าภายในบ้านมีผลต่อ Velop หรือไม่

คำตอบ มีผล หากเกิดเหตุการณ์ ไฟตก ไฟดับ ไฟกระชาก อาจจะทำให้ Velop ทั้งหมดเสียหรือทำงานผิดปกติได้ (ไม่มีวงจรกันไฟกระชาก)

วิธีแก้ไขปัญหาเบื้องต้นคือ

 

35) Velop Dual-Band สามารถ ทำงานร่วมกับ Velop Tri-Band ได้หรือไม่

คำตอบ สามารถทำงานร่วมกันได้ แต่ควรนำ  Dual-Band ไปวางในจุดที่ไม่สำคัญมากนักเพราะ เสถียรภาพและประสิทธิภาพการใช้งานจะต่ำกว่าตัว Tri-Band

 

36) Velop Dual-Band แตกต่างจาก Velop Tri-Band อย่างไร

คำตอบ โดยสังเขป จะแตกต่างกันที่จำนวนคลื่น ซึ่งจะมีผลต่อการรักษาความเร็วระหว่าง Velop ด้วยกันเอง และจะแตกต่างกันที่ Hardware ภายใน

 

37) Velop สามารถใช้งาน Outdoor ได้หรือไม่

คำตอบ ผลิตภัณฑ์ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับการใช้งาน Outdoor

 

38) ระยะเวลาการรับประกัน

คำตอบ Velop มีการรับประกันสามปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อ

 

 

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound