Skip to content

Linksys E8450 : การเปลี่ยนแปลงภาษา

  Linksys E8450 : การเปลี่ยนแปลงภาษา

  Linksys E8450 สามารถเปลี่ยนภาษาของระบบได้เพื่อความสะดวกและให้เข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้นในการตั้งค่าการใข้งาน

  ทำการล๊อกอินเพื่อเข้าสู่ระบบ (สามารถดูได้ที่นี่)

  เลือกที่ “Configuration” ตรง Select your language ให้กดเลือกเป็น “ไทย” กด Save

   

   

  หน้าจอจะเปลี่ยนเป็นภาษาไทย

   

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.