Skip to content

Linksys E8450 : การล๊อกอินเข้าใช้งานระบบ

Linksys E8450 : การเข้าใช้งานระบบตั้งค่าสำหรับใช้งาน “ครั้งแรก” (เลือกที่นี่)

Linksys E8450 : การล๊อกอินเข้าใช้งานระบบจะต้องทำการติดตั้งค่าต่างๆ ในครั้งแรกมาก่อน

หลังจากที่มีการติดตั้งค่าต่างๆ เป็นที่เรียบร้อนแล้ว Linksys E8450 สามารถล๊อกอินเข้าใช้งานระบบเพื่อดูสถานะต่างๆ หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าได้ด้วย

เปิดบราวเซอร์ที่ต้องการใช้งาน พิมพ์หมายเลขไอพี (IP) ของ Linksys E8450 ที่ได้ตั้งค่าไว้ (ในตัวอย่างเป็นหมายเลข 10.0.1.1)

ใส่รหัสผ่านให้ถูกต้อง

เข้าสู่หน้าจอหลัก ผู้ใช้งานสามารถเลือกเมนูหรือหัวข้อที่ต้องการได้จากรายการด้านบนและด้านข้าง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *