Skip to content

Linksys E8450 : การอัปเกรดเฟิร์มแวร์

  ** ใช้สมาร์ทโฟนในการตั้งค่า Linksys E8450 **

  Linksys E8450 โดยปกติจะมีการตั้งค่าการอัฟเกรดเฟิร์มแวร์ให้โดยอัตโนมัติอยู่แล้ว แต่ในขณะเดียวกันผู้ใช้งานสามารถเข้ามาเชคและตรวจด้วยตนเองได้เช่นกัน

  ทำการล๊อกอินเข้าใช้งานระบบ (สามารถดูได้ที่นี่)

  เลือกที่เมนู “การกำหนดค่า” -> การดูแลระบบ -> การอัปเกรดเฟิร์มแวร์

  กดที่ปุ่ม “ตรวจสอบเฟิร์มแวร์” ระบบจะทำการเชค ถ้ามีเวอร์ชั่นใหม่จะแสดงขึ้นมาให้อัฟเกรด (** จะต้องมีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต)

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.