Skip to content

Linksys LACPI30 High Power PoE Injector for Business (LACPI30-AP)

Learn More

ลดต้นทุนในการเดินสายไฟ โดยใช้สายแลน CAT5 ในการจ่ายกระแสไฟและส่งข้อมูลไปยังอุปกรณ์ที่รองรับ PoE และ PoE + แทน. เรียนรู้เพิ่มเติม

  • ลดต้นทุนในการเดินสายไฟ โดยใช้สายแลน CAT5 ในการจ่ายกระแสไฟและส่งข้อมูล
  • ใช้งานได้ในระยะ 100 เมตร
  • จ่ายพลังงานได้สูงสุด 30 วัตต์ กับอุปกรณ์ที่รองรับ PoE
  • รับประกัน 2 ปี
SKU: LACPI30-AP Category:

Linksys LACPI30 High Power PoE Injector for Business
รหัสสินค้า: LACPI30

คุณสมบัติ
ใช้งานได้กับอุปกรณ์รุ่นเก่า และรุ่นใหม่
สามารถจ่ายกระแสไฟให้กับอุปกรณ์ที่รองรับมาตรฐาน IEEE 802.3at (PoE+) และ IEEE 802.3af (PoE) รวมไปถึงอุปกรณ์กระจายไวไฟ โทรศัพท์ VoIP หรือกล้องวงจรปิด เป็นต้น

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Linksys LACPI30 High Power PoE Injector for Business (LACPI30-AP)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *